Firma Termoline a demarat implementarea unui proiect structural de cercetare pe o durată de trei ani și implementare a unei infrastructuri de cercetare și a unei hale de producție pentru sisteme de recuperare a energiei risipite din apa uzată termic și alte procese tehnologice și producția de pompe de căldură hibride cu puteri de 100-500kW,  finanțat din fonduri europene si desfasurat prin Agenția de Dezvoltare Nord Vest (ADR NV) în valoare de ~16 M€ . Investitia va fi facuta in Eurobusiness III Industrialpark Oradea pentru care a fost incheiat contractul de concesiune a unui teren de  13.500 m²  cu  Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO). Acest proiect  urmează ca o consecință firească a proiectelor de cercetare europeană finanțate prin programele HORIZON 2020 : BIM4REN,  AEGIR și LIFE CET : Cooling Down unde firma Termoline a făcut parte  în ultimii cinci ani din consorțiile formate din universități și centre de cercetare de prestigiu europene.

Proiectul are 2 etape, în prima etapă se finanțează valoare de  970.945 lei fără TVA ( ajutor de minimis 100% nerambursabil)  partea de studiu de fezabilitate, proiectare la nivel DTAC și PT + DDE. În a doua etapă urmează implementarea proiectului propriu zis pe o perioadă de 3 ani cu o valoare estimată de ~16 M + TVA, compus din componenta de cercetare, construire si dotare  infrastructura de cercetare  și construirea unei unități de producție si dotarea cu echipamente , depozitare și spații de birouri, pentru sisteme inovative de recuperare a energiei din apă uzată termic cu colectoare geotermale și cu pompe de căldură hibride, pe o suprafață totala de~5.500 m².

In cadrul apelulului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, organizat de către ADR Nord-Vest: cu finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Termoline a predat către ADR-NV proiectul tehnic împreună cu studiul de fezabilitate, studiu de impact, planul de afaceri finanțate de asemenea în cadrul proiectului prin fonduri structurale.

Sursele de finanțare au fost detaliate în cadrul competiției și a pregătirii contractului de finanțare: etapa de proiectare este finanțată 100% din fonduri nerambursabile, iar etapa a doua este finanțată: partea de cercetare până la 80% din fonduri nerambursabile; construcția halei și achiziția de echipamente sunt finanțate cu maxim 70% din fonduri nerambursabile. Cota proprie  de finanțare este asigurată din surse proprii si  din linia de credit de deja contractată pentru a asigura fluiditatea cash-flow-ului în cadrul proiectului.