Consorțiul de 11 organizații, din care face parte Termoline, având ca și coordonator pe European Geothermal Energy Council (EGEC) a câștigat proiectul de cercetare Horizon Europe:  COOLING DOWN finanțat de Comisia Europeană.

Răcirea din surse regenerabile trebuie să se afle în centrul strategiei privind oferta pentru a aborda decarbonizarea sectorului de răcire, gestionând în același timp creșterea exponențială preconizată a cererii. În timp ce unele tehnologii sunt deja bine stabilite, cum ar fi răcirea geotermală în sistemele de răcire a clădirilor mari, potențialul lor rămâne în mare parte neexploatat. În plus, cercetările și inovațiile ulterioare pot aduce pe piață soluții inovatoare de răcire din surse regenerabile care oferă un set diferit de beneficii – de exemplu, răcirea prin absorbție geotermală pentru încălzirea urbană.

Proiectul COOLING DOWN urmărește să propună o viziune pentru un sector al răcirii regenerabile în Europa în următoarele decenii și să emită recomandări și propuneri de politici pentru a o realiza. Pentru a dezvolta această viziune, se vor efectua cercetări extinse cu privire la potențialul tehnologiilor de răcire regenerabilă – în conformitate cu cerințele articolului 7 din Directiva privind energia regenerabilă pentru a fi considerate eligibile ca fiind regenerabile – și la tendințele preconizate pentru răcire. Dincolo de tendințele tehnologice, economice și sociale care urmează să fie evaluate prin cercetare și consultări cu experți, proiectul COOLING DOWN va încerca, de asemenea, să abordeze contribuția tehnologiilor de răcire regenerabilă la adaptarea la schimbările climatice.