Am urmat la EPFL Lausanne cursul Profesorului Laloui pentru proiectarea pilotilor, tunelelor , peretilor diafragma, fundatiilor parcarilor subterane echipate cu colectoare geotermale pentru extragerea energiei geotermale. Lyesse Laloui este profesor de catedră în Mecanica solului, geoinginerie și stocare CO2 la Școala de Arhitectură, Inginerie Civilă și de Mediu  a ” École Polytechnique Fédérale de Lausanne ” (EPFL). Este directorul Secției de Construcții Civile. Laloui este, de asemenea, profesor  la Școala Pratt de Inginerie Civilă și de Mediu din Duke University (Durham, Carolina de Nord, SUA), precum și profesor consultant la departamentul de construcții civile și transport al Universității Hohai, China. Este vicepreședintele Comitetului Tehnic  al Societății Internaționale de Mecanică a Solului și Inginerie Geotehnică. Este redactor-șef al Jurnalului Internațional Geomecanica pentru Energie și Mediu. El este, de asemenea, redactor asociat al Frontierelor în Captarea, Depozitarea și Utilizarea Carbonului, care este o secțiune a Frontierelor în Cercetarea Energetică.

Rezumat
Structurile geoenergetice sunt o tehnologie inovatoare care îmbina in mod inovativ  rolul structural al fundațiilor  cu  rolul acestora  de încălzire/racire al  sondelor geotermale montate in aceste structuri . Scopul cursului este de a oferi o înțelegere cuprinzătoare a comportamentului structural, geotehnic și energetic al acestora.

Conţinut
– Geostructuri energetice: concepte, dezvoltare și provocări
– Transferul de căldură  în contextul structurilor geoenergetice
– Modelarea analitică a transferurilor de căldură  în stare constantă
– Modelarea analitică a transferului de căldură tranzitoriu
– Estimarea potențialului termic  și a parametrilor de proiectare
– Comportamentul termo-mecanic al pilotilor energetici singulari  și al grupurilor de piloti
– Comportamentul termo-mecanic al pereților diafragma energetici și a tunelurilor energetice
– Aplicații alternative: degivrarea utilizand pilotii energetici
– Comportamentul termo-hidro-mecanic al solurilor
– Comportamentul termo-mecanic al interfețelor sol-beton
– Dezvoltarea proiectelor de geostructuri energetice
– Proiectare bazată pe performanță în cadrul Eurocodurilor