Avem plăcerea să anunțăm faptul că Termoline a participat la întâlnirea generală desfășurată în cadrul proiectului european LIFE „Unlocking the potential of renewable cooling for a decarbonised cooling sector fit for the climate of the 21st century” (COOLING DOWN), organizată la Padova. Întâlnirea a inceput cu o trecere in revista a „work packages” (WP-uri), iar domnul Philippe Dumas, în calitate de secretar general al EGEC (European Geothermal Energy Council), a prezentat strategia și managementul proiectului, în timp ce doamna Christina Karavoulia s-a concentrat asupra aspectelor referitoare la relația cu media.

Ca rezultat al eforturilor susținute ale partenerilor implicați în acest proiect de amploare, EGEC a organizat un webinar remarcabil, care a atras peste 400 de participanți, inclusiv membri ai Comisiei Europene. Tema centrală abordată în cadrul acestui eveniment online a fost „Către un viitor cu emisii nete zero: rolul vital al energiei geotermale și solare termice în furnizarea de soluții de răcire durabile”. Webinarul a dezbătut subiecte de mare relevanță, inclusiv perspectivele privind răcirea în contextul evoluțiilor din piața energetică și soluțiile regenerabile de răcire deja disponibile, evidențiind importanța crucială a energiei geotermale și solare termice în acest domeniu.

Unul dintre punctele de interes major al companiei noastre în cadrul proiectului COOLING DOWN a fost furnizarea unui proiect pilot pentru testarea fezabilității, performanței și utilității sistemelor de răcire geotermală cu ajutorul GSHP și a sistemelor radiante de răcire. Acest proiect pilot a fost implementat cu succes într-un spital renovat din Oradea, România, având o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și fiind conceput ca o clădire cu un consum aproape nul de energie (nZEB).

Responsabilitățile noastre sunt multiple și vizează aspecte cheie ale implementării proiectului, inclusiv monitorizarea și evaluarea sistemului, ajustarea și calificarea acestuia, precum și diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului. Ne angajăm ferm să ne asigurăm faptul că soluțiile pe care le implementăm sunt în deplină conformitate cu politicile europene referitoare la energia regenerabilă, eficiența energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și standardele de construcție. Astfel, dorim să răspundem cererii în creștere a energiei necesare clădirilor și să abordăm provocările generate de schimbările climatice rapide.

Prin implicarea noastră activă în proiectul COOLING DOWN, ne-am propus să accelerăm adoptarea soluțiilor de răcire regenerabilă, să îmbunătățim competitivitatea acestor tehnologii și să sporim înțelegerea cererii și ofertei de răcire în clădiri. De asemenea, ne-am angajat să contribuim la reducerea sărăciei energetice legate de răcire, prin propunerea de soluții accesibile care să răspundă nevoilor gospodăriilor vulnerabile și să contribuie la procesul global de decarbonizare a clădirilor.

Suntem entuziasmați de oportunitatea de a îmbina interesele stakeholder-ilor din domeniul răcirii regenerabile și grupurile țintă identificate în cadrul proiectului COOLING DOWN. Acestea includ factorii de decizie și politici, utilizatorii finali, instituțiile financiare și energetice, precum și mass-media. Prin implicarea activă și constantă cu aceste părți interesate, ne străduim să promovăm soluții sustenabile de răcire și să dezvoltăm un mediu urban rezilient, în timp ce reducem impactul asupra mediului și ne adaptăm la provocările generate de schimbările climatice.